“ผู้ตรวจการแผ่นดิน”ตั้งคณะกรรมการสอบราคาอาหารสนามบิน ยันราคาถูกลงก่อนสงกรานต์