สั่งปิด!ปรับปรุงโรงงานอาหารสัตว์ขนไก่ป่นแห้ง กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน