ชาวบ้านร้องสายสื่อสารขาดตกบนถนนหวั่นเกิดอุบัติเหตุ