นายกฯ ปัด “ไทยนิยม” ไม่ใช่การสร้างคะแนนนิยมให้ คสช.