“ผู้ว่าฯจันทบุรี” ยื่นหนังสือลาออก หลังเขียนหนังสือต้อนรับนายกฯผิดพลาด