ผู้ประกอบการเกาะพีพีเข้าเคลียร์พื้นที่หลังเกิดเหตุไฟไหม้