กรมฝนหลวงจ่อขึ้นบินรอบ กทม. แก้ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน