จ.กาญจนบุรี พิสูจน์ซากเสือดำ “คดีเปรมชัย” ซ้ำ พบรอยกระสุน 8 รู