รมว.ทรัพยากร ฯ ตรวจย้อนหลังการเข้าพื้นที่ของ “เปรมชัย” ดูประวัติล่าสัตว์