อุตุฯ เตือน 12-14 ก.พ. ประเทศไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลด 2-4 องศา