ตำรวจยอมรับแม้ฝึกทบทวนยุทธวิธีระงับเหตุเป็นประจำ ก็ผิดพลาดได้