เตรียมทุบ “ปราสาทสวนสยาม” จุดถ่ายรูปยอดฮิตยาวนาน 37 ปี