“ชัยเกษม” เชื่อภาพ “ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ” ไร้สัญญาณการเมือง