กรมควบคุมมลพิษเตือน “ถ.อินทรพิทักษ์-ถ.ลาดพร้าว” พบฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน!