ฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานปกคลุมกทม.เป็นสัปดาห์ที่ 2