ขยายผลตรวจทุจริตศูนย์คนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ หลังพบความผิดชัดเจน!