ตรวจเอกสารสิทธิรีสอร์ต-โฉนด อ.ภูเรือ โยง “เปรมชัย” ถูกเพิกถอน ออกโดยมิชอบ