สมอ.จ่อใช้กฎหมายควบคุม “ปลั๊กพ่วง” เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. มีผล 24 ก.พ.นี้