“เกาหลีใต้” ประกาศออกเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กองเชียร์ “เกาหลีเหนือ”