ย้อนรอยเส้นทางเข้าป่า พบบางด่าน "เปรมชัย" เปิดประตูเข้าไปเอง