พิสูจน์หลักฐานเช็กกระสุนไรเฟิล "เปรมชัย" โยงยิงช้างกุยบุรี