งานวิจัยในสหรัฐฯ เผยผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนอาจสร้างมลพิษทางอากาศมากกว่าที่คิด