“อุ้งตีนหมี-หางเสือ-เนื้อสัตว์ป่า” เสี่ยงต่อการติดเชื้อ