ย้อนรอย 9 ปี ปัญหาความขัดแย้งระหว่างตลาดกับเจ้าของบ้านทุบรถ