หน่วยข่าวกรองสหรัฐชี้ผู้นำกัมพูชา-ฟิลิปปินส์เป็นภัยต่อประชาธิปไตย