นักเศรษฐศาสตร์หนุนเก็บภาษีบ้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แม้นายกรัฐมนตรีได้สั่งทบทวนแนวทางการจัดเก็บภาษีบ้านและที่อยู่อาศัยไปแล้วหลังจากเจอกระแสต้านอย่างหนัก แต่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ก็ยังสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าจัดเก็บภาษีประเภทนี้ต่อไป


ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมถึงภาษีสำหรับที่อยู่อาศัย หรือที่เรียกกันติดปากว่า "ภาษีบ้าน" ด้วยนั้น ถือเป็นหลักสากลที่นานาประเทศก็จัดเก็บกัน ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีการจัดเก็บภาษีประเภทนี้ แม้จะมีกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน กับภาษีบำรุงท้องที่ แต่ก็มีข้อจำกัดข้อยกเว้นเยอะ โดยเฉพาะบ้านหรือที่ดินสำหรับพักอาศัยไม่มีการจัดเก็บภาษี


ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวทำให้ที่ผ่านมาประเทศไทยเก็บภาษีประเภทนี้ได้น้อย ฉะนั้นจึงควรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไป เพียงแต่กำหนดเกณฑ์การจัดเก็บให้พอเหมาะ ให้ประชาชนทั่วไปรู้สึกว่าสามารถจ่ายได้ ไม่เดือดร้อนหรือสร้างภาระมากจนเกินไป รวมทั้งมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มที่จ่ายไม่ไหวจริงๆ


สำหรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กระทรวงการคลังเสนอตัวเลขในเบื้องต้นก่อนหน้านี้ ได้กำหนดเพดานการจัดเก็บภาษี คือ ที่ดินเพื่อการเกษตรกำหนดเพดานจัดเก็บร้อยละ 0.25 ที่อยู่อาศัย เพดานจัดเก็บร้อยละ 0.5 ที่ดินเชิงพาณิชย์เพดานจัดเก็บร้อยละ 2 ส่วนที่ดินรกร้างว่างเปล่า กำหนดอัตราจัดเก็บในขั้นแรกคือร้อยละ 0.5 หากไม่ทำประโยชน์จะเพิ่มอีก 1 เท่าทุก 3 ปี แต่สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2


อย่างไรก็ตาม หลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้กระทรวงการคลังไปทบทวน ปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวจากทางกระทรวงว่า ได้เตรียมเสนออัตราภาษีใหม่สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้ว โดยจะเริ่มต้นที่อัตราร้อยละ 0.1

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ