สคบ.เร่งทำความเข้าใจหอพัก ก่อน กม.มีผลบังคับใช้ 1 พ.ค.นี้