มอบเงิน 1,300 ล้านบาท ให้ 11 รพ. “ตูน” ขอบคุณประชาชนใส่ใจสุขภาพ