เจ็ทสกีทริปครั้งแรกในเมืองไทย ตามรอยวังพญานาคสามพันโบก