เสี่ยง "คนไร้คู่พุ่ง" เหตุหญิงมากกว่าชาย 1.29 ล้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประชากรไทยทะลุ 66.18 ล้านคน พบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแตะ 1 ล้านคน นักวิชาการคาดอาจมีผลต่อการเพิ่มจำนวนประชากร

สำนักทะเบียนกลางลงประกาศผ่านเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 23 ก.พ.2561 เปิดเผยจำนวนประชากรไทยจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560 อยู่ที่ 66,188,503 ล้านคน เป็นประชากรที่ได้รับสัญชาติไทยแล้ว 65,312,689 ล้านคน และยังไม่ได้รับสัญชาติ 875,814 คน

ที่น่าสนใจคือ ประชากร ที่ได้สัญชาติสัดส่วนผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย 1,295,829 ล้านคน ( ชาย 32,008,430 หญิง 33,304,259)

ซึ่งหากอ้างอิงตามงานวิจัยของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ความไม่สมดุลของประชากรชายและหญิง ในประชากรไทย ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ พบว่า ส่วนหนึ่งสัดส่วนประชากรชายน้อยกว่าหญิงเป็นเพราะเมื่อเติบโตขึ้นอัตราการการตายของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงทุกกลุ่มอายุประกอบกับผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้สภาพการณ์ความไม่สมดุลระหว่างผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงมีคงอยู่มาเป็นเวลานาน ซึ่ง ตั้งแต่ปี 2549 หรือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาความไม่สมดุลผู้หญิงมากกว่าผู้ชายจากประมาณ 8.8 แสนคนเพิ่มขึ้นมาแตะ 1 ล้านคนในปัจจุบัน

และผลจากความไม่สมดุลทางเพศนี้จะมีผลต่อการสืบพันธุ์ เนื่องจากโอกาสในการจับคู่แต่งงานระหว่างชายหญิงมีน้อยลง ผู้ชายเลือกสถานภาพเป็นผู้หญิง ผู้หญิงนิยมอยู่เป็นโสดแนวโน้มเพิ่มขึ้น และผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่มีลูกน้อยลง

 

ข้อมูลจาก สำนักทะเบียนกลาง,สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ