พบก้อนน้ำมันชายหาดเฉวง เกาะสมุย วอนหน่วยงานเร่งแก้ไข