อากาศร้อนทำสุนัขเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ด่านกักกันสัตว์นครพนมทยอยตาย