รัฐมนตรียุติธรรม หารือข้อกฎหมายควบคุมสกุลเงินดิจิทัล  ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ