พบท่าเทียบเรือในเขตป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าว สร้างรับทัวร์ศูนย์เหรียญ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พบท่าเทียบเรือรับนักท่องเที่ยวชาวจีน สร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าว โดยไม่พบการขออนุญาต ขณะที่ชุดพยัคฆ์ไพร และจังหวัด เร่งให้ผู้ประกอบการนำเอกสาร มาแสดง หากไม่พบผู้ประกอบการ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ และป่าสงวนแห่งชาติ

TOP ประเด็นร้อน