“โรงงานยาสูบ”ชงกู้เงินคลังอ้างภาษีใหม่กระทบรายได้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


โรงงานยาสูบ เสนอกระทรวงการคลังเพื่อกู้เงินมาจ่ายเงินเดือนพนักงาน-ลงทุนเครื่องจักร อ้างภาษีใหม่ส่งผลกระทบรายได้และสภาพคล่อง

TOP ประเด็นร้อน