ปส.ทลายเครือข่ายยาเสพติด ปูพรมค้น 30 จุด-ยึดทรัพย์ 160 ล้าน