สมุทรปราการประกาศพื้นที่สีแดง “โรคพิษสุนัขบ้า”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในขณะนี้ กรมปศุสัตว์ได้ประกาศให้ หลายพื้นที่เฝ้าระวัง และได้ประกาศให้ 13 จังหวัดเป็นพื้นที่สีแดง ซึ่งเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า ล่าสุดจังหวัดสมุทรปราการถูกประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงแล้ว

TOP ประเด็นร้อน