5 เรื่องผิดกฎหมายที่คุณอาจทำเพราะความเคยชิน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ทั้งการเดินทาง การรับประทานอาหาร การประกอบอาชีพ หรือการใช้สังคมออนไลน์ต่างๆ บางครั้งอาจกระทำสิ่งผิดกฎหมายด้วยความเคยชินทั้งที่รู้ตัว และไม่รู้ตัว ซึ่งล้วนมีโทษทางกฎหมายตั้งแต่การจ่ายค่าปรับจนถึงการจำคุก

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน