หมอกควัน จ.ลำปาง ยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลายจังหวัดภาคเหนือยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน โดยเฉพาะที่จังหวัดลำปาง พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 แล้ว

TOP ประเด็นร้อน