ปศุสัตว์เตรียมย้ายสุนัขจรจัด 300 ตัว จากหัวหินไปศูนย์พักพิง จ.บุรีรัมย์