กรมศุลกากร เตรียมแก้ประกาศมาตรการตรวจผู้โดยสารใหม่หลังทำคนสับสน