"เสกสรรค์" ชำแหละนักการเมือง ไม่ได้ทำ 3 ข้อ เปิดประตูความชอบธรรมรัฐประหาร

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


“เสกสรรค์ ประเสริฐกุล” ชำแหละนักการเมือง ไม่ได้ทำ 3 ข้อ เปิดประตูความชอบธรมรัฐประหาร เตือนรัฐบาลคสช. อย่าสร้างประชาธิปไตยที่ปฏิเสธหลักการสากล เสี่ยงขัดแย้งตามมาอีก

TOP ประเด็นร้อน