ทวงความเป็นธรรมผ่านงานศิลป์ “กราฟฟิตี้เสือดำ” กลางกรุง