อุตุฯ เผย ใต้ตอนล่างฝนตกเพิ่มขึ้น กทม.มีฝนร้อยละ 10