ธ.ก.ส.เร่งสร้างอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยพัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธ.ก.ส.ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเข้ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นการพัฒนาอาชีพเดิมและเสริมอาชีพใหม่ ที่มีตลาดรองรับผลผลิต

TOP ประเด็นร้อน