เครื่องบินเล็กตกกลางป่าภูเก็ต เสียชีวิตทันที 2 บาดเจ็บ 2