ชาวบ้านผวาโรคพิษสุนัขบ้าระบาด พบวัวตายไม่ทราบสาเหตุ