“จิสด้า” ชี้ ชิ้นส่วน“เทียนกง-1”ตกกระทบในไทยไม่ถึง1%