เตรียมใช้เรือขนาดใหญ่ยกเรือบรรทุกขยะล่ม บริเวณเกาะพีพี