ผอ.สพป.ตั้งทีมสอบข้อเท็จจริง ผอ.หนุนทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง